News

Address:No 56, Yangming Road, Donghu District,
Nanchang City, Jiangxi Province, P.R.C.

Zip Code: 330006

Tel:+86-791-87118675

public account

mini program

Host: International Education College,Jiangxi University of Chinese Medicine Jiangxi public network security 36010202000449 Record number:Jiangxi ICP No. 12000298-1